Shona

The pages in this section will feature works in Shona, most of them without translation. Shona is one of the official languages of Zimbabwe, and the founding editor of Munyori, is fluent in the language, which he studied to the university level.  Here you will see short stories, poetry, book reviews, interviews and more. And this paragraph is the only English you will see under these pages…

Saka tichatangisa nerungano rwakarukwa naTendai Huchu, akanyora bhuku rinonzi The Hairdresser of Harare, rakafarirwa zvekuti chuchu nevaverengi kuZimbabwe nekune dzimwe nyika.

Rungano rwake rwatiri kuburitsa kuburitsa ikozvino rwunonzi “MaBlack Boots”. Endai munoverenga nyaya iyi munakidzwe. Ichakusetsai, igokuchemedzai, motura befu moseka zvekare. Heinoi.

 

  1 comment for “Shona

  1. T.B Chavula
    April 10, 2019 at 2:02 pm

    about to start mine … i need help …

Leave a Reply